Marketinq büdcəsi – bazar tədqiqatı (konyunktura, ortamüddətli və uzunmüddətli), informasiya əlaqəsi (reklam, yarmarka və sərgilərdə iştirak, satışın stimullaşdırılması və s.), satış şəbəkəsi və məhsulların hərəkətinin təşkili və s. sərf olunan pul xərcləridir.  Marketinq büdcəsi illik gəlirdən asılıdır, daha doğrusu il ərzində planlaşdırılan dövriyyə əsasında müəyyən olunur. Marketinq büdcəsini təyin etməyin...